به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، رئیس نظام پزشکی همدان با اشاره به فوت مادر جوانی بعد از زایمان طی چند روز اخیر در بیمارستان بوعلی اظهار کرد: هنوز نظام پزشکی همدان پرونده این فوت را بررسی نکرده و کار از امروز  آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه امروز خانواده این مرحوم برای شکایت به نظام پزشکی مراجعه کردند گفت: باید پرونده را به دست گرفته و از کارشناسان بخواهیم بررسی لازم را انجام دهند.

رئیس نظام پزشکی همدان با بیان اینکه مطالبی مبنی بر قصور پزشکی، نبود تجهیزات در بیمارستان، تاخیر در زمان حضور پزشک و... عنوان شده که بعد از بررسی پرونده قابل اظهار نظر است افزود: پزشکی قانونی تاکنون علت مشخص و قطعی برای این فوت اعلام نکرده است.

وی با اشاره به اینکه هنوز پرونده را ندیده‌ایم و نمی‌توانیم اظهار نظری دقیقی داشته باشیم افزود:‌ قول می‌دهم این پرونده را مانند موارد دیگر در عین بی‌طرفی و دقیق و در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی و نتیجه را اعلام کنم.

مدرکیان با بیان اینکه مرگ مادر موضوع مهمی است و در سطح وزارت بهداشت این موضوع پیگیری می‌شود گفت: حتما بررسی لازم صورت می‌گیرد و طبق ضوابط رسیدگی خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دانشگاه علوم پزشکی و پزشکی قانونی اظهار کرده بودند که قصور پزشکی علت فوت نیست نظر شما در این خصوص چیست؟ گفت: پزشکی قانونی علت اصلی مرگ را اعلام نکرده و رسیدگی‌ها کامل نیست و تا زمانی که پرونده بررسی نشود، نمی‌توان اظهار نظر کرد.

رئیس نظام پزشکی همدان در پاسخ به اینکه گفته می‌شود متاسفانه در همدان به خصوص بیمارستان بوعلی اخیراً شاهد چندین مورد مرگ مادران هستیم عنوان کرد: این موضوع را تایید نمی‌کنم چون اولین مورد مرگ مادر را امسال در بیمارستان بوعلی شاهد هستیم و امیدواریم در آینده نیز شاهد چنین  اتفاقاتی در هیچ بیمارستانی نباشیم.