به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، نماینده خانه کارگر استان در جمع معتمدین و اقشار همدان گفت: علاوه بر تحریم‌ها سپردن اداره کارخانه‌ها به افراد ناتوان باعث بروز مشکلات بسیاری شده که نمونه آن در همدان را در شرکت‌هایی چون لرد صنعتی،کیوان و خوشنوش می‌بینیم.

وی با بیان اینکه تمام توان و استقلال کشور به مسئله تولید باز می‌گردد، عنوان کرد: اگر ما امروز در عرصه سیاسی و نظامی صاحب اقتدار و استقلال هستیم برای این است که در عرصه تولید کار می‌کنیم.

نماینده خانه کارگر همدان با اشاره به اینکه مدیران با سابقه اعتقادی به بازنشستگی ندارند اما قوانین ما طوری است که امروز بیشتر افراد به سمت بازنشستگی می‌روند، بیان کرد: امروز ما بیش از ۱۳ میلیون نفر نیروی کار و ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مستمری‌بگیر در کشور داریم به همین دلیل معتقدیم با وضع کنونی، تأمین اجتماعی در آینده پاشنه آشیل کشور خواهد بود.