به گزارش خبرگزاری  برنا از همدان؛ پیرو عقد تفاهم نامه همکاری شهرداری همدان و اداره کل آموزش و پرورش استان فرنگسراهای شهرداری با عنوان مراکز یادگیری محلی با نهضت سواد آموزی همکاری خواهند داشت.

روح الله وجدی هویدا سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری همدان در دیدار با مدیر نهضت سواد آموزی استان و نواحی آموزش و پرورش بر همکاری بیش از پیش این دونهاد تاکید و ابراز داشت: در صورت امکان کلیه مراکز فرهنگی و فرهنگسراها و شوراهای اجتماعی محلات به کمک اجرای این طرح خواهند آمد.

مدیر نهضت سواد آموزی استان همدان نیز در خصوص این طرح گفت: طرح مراکز یادگیری محله با رویکرد استفاده از ظرفیت نهادهای دولتی و خصوصی جهت توانمند سازی و آموزش قشر بیسواد و کم سواد جامعه تدوین و با توجه به نقش شهرداری در آموزش شهروندی و همچنین بهره مندی شهرداری همدان از فضاها و امکانات خوب در این حوزه و وجود مراکز متعدد در سطح شهر بی شک می تواند در برگزاری این طرح بسیار موثر باشد.

همچنین در این جلسه کارشناسان دو حوزه در خصوص  اجرای این طرح در یکسال گذشته گزارشاتی را ارائه دادند.

در این طرح فرهنگسراهای شهرداری همدان آموزش‌های مهارت‌های مختلف زندگی را به سوادآموزان نیز انجام خواهند داد.