به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، نایب رئیس شورای شهر همدان با اشاره به اینکه ضعف در آموزش شهروندی مشهود است؛ گفت:  با توجه به اینکه بیلبورد و پایه بنرها، یکی از منابع درآمدی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری محسوب می‌شوند؛ اما باید منبع درآمد جدیدی هم در این حوزه پیش بینی شود.

حمید بادامی‌نجات با تأکید بر بهره‌گیری از فضای شهری در مبحث فرهنگسازی، افزود: برخی از شهرها، فضاهای تبلیغاتی شهر به‌ویژه بیلبوردها و پایه بنرها را فارغ از نگاه اقتصادی در اختیار بخش‌های مختلف شهرداری به‌منظور بهره‌گیری در حوزه آموزش شهروندی قرار می‌دهند که این مهم باید مورد توجه مدیران شهری همدان نیز قرار گیرد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: