سمینار دوروزه رؤسای هیئت های اسکی سراسر کشور به میزبانی همدان برگزار شد. در این سمینار برنامه های عملیاتی سال 98 و استعدادیابی اسکی کشور مورد بررسی و برنامه ریزی قرار گرفت و در پایان از پیست بین المللی تاریکدره ، تجهیزات استان و مدرسه اسکی زنده یاد فؤاد آزادیان همدان مورد بازدید ارکان فدراسیون و نمایندگان استانها بازدید به عمل آمد.

لینک کوتاه خبر