معاون دارو ودرمان دانشگاه علوم پزشکی همدان در گفت وگو با خبرگزاری برنا  گفت:  پیوند اعضا از سال ۸۰ در همدان آغاز شد و در این مدت بیش از ۲۰ هزار نفر در استان کارت اهدای عضو دریافت کرده‌اند و از سال ۹۵ تاکنون ۶۶ کارگاه آموزشی در زمینه این موضوع تشکیل شده‌است.

وی در خصوص اینکه به زودی پیوند کبد در غرب کشور انجام خواهد شد، افزود:با توجه به مجوز وزرات بهداشت قرارشده است که همدان پایلوت پیوند کبد در غرب کشور شود.

وی خاطر نشان کرد: در صدد آن هستیم که ظرف 6 ماه  تجهیزات مورد نظر را تهیه و تکمیل نماییم تا سال آینده پیوند کبد در همدان صورت بگیرد.

دکتر ابراهیم جلیلی گفت: برای پیوند کبد هیچ محدویت سنی وجود ندارد و بنابر به تشخیص پزشک اگر بیمار مشکلی برای پیوند نداشته باشد بیمار در صف انتظار برای پیوند قرار خواهد گرفت.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان باتوجه به اینکه هزینه های پیوند رایگان انجام می شود گفت:هزینه های پیوند کبد و کلیه به صورت رایگان خواهد بود و دولت به پیوند هایی که انجام می گیرد یارانه می دهد و بیمار به صورت رایگان عمل خواهد شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: