مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان در گفتگو با برنا گفت: از ابتدای سال تا پایان آبان ماه، 95 میلیون و 672 هزار متر مکعب سوخت پاک در جایگاه های استان همدان عرضه و به مصرف رسید.

وی ادامه داد: هم اکنون از 266 نازل عرضه سوخت گاز طبیعی فشرده در منطقه 215 نازل فعال بوده و به طور میانگین در 243 روز گذشته از هر نازل 444 هزار متر مکعب سوخت به کپسول خودروها تزریق شده است.

روستایی یادآور شد: بیشترین میزان سوخت سی ان جی تحویلی در سال 98 در شهریورماه با رقمی بالغ بر 12 میلیون و 260 هزار متر مکعب حدود بوده است.

وی افزود: در حال حاضر در 45 جایگاه منطقه همدان سوخت گاز طبیعی فشرده عرضه می شود که از این تعداد 23 جایگاه تک منظوره (سی ان جی) و 22 جایگاه دیگر دومنظوره (فرآورده مایع و سی ان جی) است.

وی تاکید کرد: با توجه به اجرای نظام جدید توزیع سوخت در کشور و ذخایر فراوان خدادادی از نعمت گاز طبیعی، با جایگزینی سوخت گاز طبیعی فشرده (CNG) با بنزین در کاهش آلودگی هوا و حفظ هوای پاک برای خود و فرزندانمان می توانیم سهم ارزنده ای داشته باشیم.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: