اعضای مجمع جوانان استان همدان، پس از تایید انتخابات توسط وزارت متبوع، اعتبارنامه خود را از مدیرکل ورزش و جوانان استان دریافت کردند.

لینک کوتاه خبر