به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، شهردار همدان با بیان اینکه در مصوبه شهرجدید حورا وزارت مسکن از ابتدا در کنار مدیریت شهری قرار نگرفت ؛ گفت: یکی از دلایلی که مدیران استان به آن تاکید دارند عدم استفاده از نظرات کارشناسان و مدیران شهری در این زمینه بود.

عباس صوفی با انتقاد از جانمایی نامناسب برای احداث شهر جدید حورا، یادآور شد: ایجاد شهرهای جدید در کنار شهرهای بزرگ به عنوان سرباز جمعیت استفاده می‌شود و همدان توان پذیرش جمعیت بالقوه را دارد اما نیاز به شهر منفصل را ندارد.

وی با بیان اینکه ما معتقدیم همدان ظرفیت پذیرش جمعیت بیشتر را دارد، یادآور شد: می‌توانیم با همکاری وزارت شهرسازی الگویی را به صورت متصل جهت توسعه شهر همدان انجام دهیم احداث شهر جدید در کنار مرکز دفن زباله اقدام کارشناسانه نیست.

به گفته صوفی احداث شهر جدید حورا اگر بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسانه مدیران استان و کارشناسان استان باشد خطا است و باید مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد.

وی اضافه کرد: همدان ظرفیت توسعه را دارد و ما آمادگی این را داریم که در الگوی توسعه شهر همدان بر اساس جمعیت افق شهر،  شهر متصل را تعریف کنیم.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: