به گزارش خبرگزاری برنا از همدان؛ رئیس اداره کنترل کیفی و امورآزمایشگاه‎های شرکت آب و فاضلاب روستایی همدان با بیان اینکه این نوع ارزیابی برمبنای چند شاخص کلیدی انجام شده است،گفت: بر اساس توافق صورت گرفته با دانشگاه علوم پزشکی همدان، از سال گذشته 8 آزمایشگاه مستقر در سراسر استان با بررسی 2 هزارو 700 نمونه آب از 900 روستا به بررسی کیفیت آب روستاهای استان پرداختند.

وی ادامه داد: پس ازجمع آوری وثبت اطلاعات درسامانه جامع مدیریت آزمایشگاهی کشور؛ شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان در حوزه کنترل کیفیت و بهداشت آب؛ رتبه برتر را کسب نمود.

سلگی همچنین با بیان اینکه دربحث ایمنی آب، آبفاراستان همدان توانست رتبه پنجم را در سطح کشوراز آن خود کند؛عنوان کرد:این موارد موید کیفیت نسبی و ایمنی آب شرب در روستاهای استان می باشد.

وی با بیان اینکه درارزیابی ایمنی آب، مجتمع سنگستان به صورت پایلوت مورد بررسی قرار گرفت،خاطرنشان کرد: این مجتمع، 6 روستای استان را تحت پوشش دارد که در این رابطه منابع آب،مخازن و تهدید ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی در نهایت بیان کرد: تمامی اطلاعات جمع آوری شده در شهرستانها، پس از جمع بندی به سامانه مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی کشور ارسال شد که پس از بررسی های صورت گرفته در حوزه کنترل کیفی و بهداشت آب رتبه برتر و در حوزه ایمنی آب نیز  شرکت توانست رتبه پنجم کشور را از آن خود کند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: