به گزارش برنا از قزوین، مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان گفت: این توسعه مساحت شامل شهرک صنعتی کاسپین یک، کاسپین دو( آبیک) و حیدریه می شود. حمیدرضا خانپور افزود: براساس برنامه ریزی انجام شده مساحت شهرک صنعتی کاسپین یک 35 هکتار، کاسپین دو 50 هکتار و حیدریه نیز 450 هکتار افزایش خواهد یافت. وی در ادامه گفت: شهرک ها و نواحی صنعتی استان با زیرساخت های مناسب و مشوق های لازم مهیای حضور سرمایه گذاران هستند و همچنین در اراضی جدید شهرک های صنعتی یادشده زیرساخت های لازم همچون برق و گاز، خطوط ارتباطی و مخابراتی، شبکه روشنایی، جدول گذاری، خیابان کشی و آسفالت ایجاد خواهد شد. این مسئول بیان کرد: از آنجا که کاسپین یکی از شهرک های صنعتی پرتقاضا برای سرمایه گذاری در کشور محسوب می شود قرار است در آینده توسعه 300 هکتاری این شهرک علاوه بر 35 هکتار یاد شده در دستور کار قرار بگیرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: