به گزارش برنا از قزوین مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۹ رشته قنات در سطح استان بهسازی و نوسازی شده است که از این تعداد ۲۴ رشته قنات از محل اعتبارات ملی به مبلغ ۹ میلیارد ریال و ۱۵ رشته از محل اعتبارات استانی با اعتبار ۳,۵ میلیون ریال مرمت و بازسازی شده است.

احمد مستخدمی افزود: به منظور افزایش بهره وری قنوات هر ساله از محل اعتبارات ملی و استانی بهسازی و نوسازی نسبت به لایروبی و ترمیم تعدادی از آنها اقدام می شود. در حال حاضر ۲۱۹ رشته قنات فعال در سطح استان وجود دارد .

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: