به گزارش برنا از قزوین اسماعیل عرشیان گفت: سازمان تاکسیرانی براساس چهارچوب‌های مشخص شده از سوی وزارت کشور اطلاعات خودرویی و فردی رانندگان خودرو‌های پلاک شخصی فعال در شرکت‌های حمل و نقل درون شهری را گردآوری کرده است تا بتوانند سهمیه سوخت خود را دریافت کنند. عرشیان افزود: ۱۰۷ شرکت حمل و نقل درون شهری (آژانس‌های تاکسی تلفنی) از سازمان تاکسیرانی مجوز فعالیت دریافت کرده اند که از این تعداد، ۸۶ شرکت فعال است.

وی ادامه داد: در این شرکت‌ها دو دسته خودرو به جابه جایی مسافرین می‌پردازند: دسته اول تاکسی‌های پلاک ت نارنجی که سهمیه بنزین آن‌ها محفوظ و دسته دیگر خودرو‌های پلاک شخصی که در حال حاضر ۳۰۰ خودرو است.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی بیان کرد: برای دریافت سهمیه بنزین، اطلاعات فردی و خودرویی و شماره شبای کارت رانندگان خودرو‌های پلاک شخصی فعال در آژانس‌های تاکسی تلفنی در سامانه ستاد سوخت وزارت کشور بارگذاری شده است تا ما به التفاوت هزینه سوخت به حساب آنان واریز شود. عرشیان گفت: با بارگذاری این مشخصات، به طور جدی پیگیر اختصاص سهمیه سوخت خودرو‌های فعال پلاک شخصی از طریق اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور هستیم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: