به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، وب سایت رسمی کمیته بین المللی پارالمپیک ویدئویی از ورزشکاران پارالمپیکی ایرانی را که در دوران همه گیری ویروس کووید19 تمرینات ورزشی خود را در منزل انجام می‌دهند، منتشر کرد.

این اقدام در راستای حمایت از تمرینات ورزشکاران پارالمپیکی در سراسر دنیا که این روزها مجبور به خانه نشینی و حفظ آمادگی خود در شرایط قرنطینه هستند، انجام شده و در همین ارتباط کمیته ملی پارالمپیک ایران گزیده‌ای از تمرینات ورزشکاران پارالمپیکی خود را برای IPC ارسال نمود که مورد قدردانی این کمیته نیز قرار گرفت.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: