به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، تونی استنگوئت مدیر اجرایی ستاد بازی‌های المپیک پاریس۲۰۲۴ از حوزه‌های صرفه جویی در مصارف مالی خبر داده است. او‌ که پیشتر طی اظهارات خود به حفظ میراث فرانسه با المپیک و پایبندی به هسته بنیادین بازی‌ها اشاره کرده بود، توسط گای درو‌ وزیر پیشین ورزش فرانسه، مورد انتقاد قرارگفت.

درو برنامه‌های پاریس ۲۰۲۴ را کهنه، قدیمی و بدور از همگامی با حرکت روز دنیا برشمرد در حالی که از سوی دیگر، تونی استنگوئت بر تحرک، پویایی و شادابی برنامه‌های پاریس ۲۰۲۴ تاکید داشت.

استنگوئت ضمن اشاره به بررسی و به روزرسانی پروژه‌ها، گفته است که باید حوزه‌های مالی مورد صرفه جویی با توجه به شرایط شیوع کرونا را مدنظر قرار دهیم. او حرکت پاریس ۲۰۲۴ را بر مدار برنامه ریزی توصیف کرده و از نیاز به تشویق بیشتر و انگیزه بخشی بوسیله ترغیب و پشتیبانی مردم نیز گفت.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: