به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا؛ قدرت عضلانی، قابلیت به کارگیری نیروی یک عضله یا گروهی از عضلات، برای یک بار و با حداکثر کوشش در مقابل یک مقاومت است.

محققان تربیت بدنی قدرت را مهم‌ترین عامل در مهارت‌های ورزشی می‌دانند. زیرا قدرت، توانایی انقباض عضلانی است که سبب می‌شود حرکتی متوقف یا به وجود آید. بهترین روش اندازه گیری این عامل، استفاده از آزمون‌هایی است که در آن حداکثر کوشش فرد برای یک مرتبه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

معمولا بر اساس نوع انقباض عضلانی، اندازه گیری قدرت به چند شکل صورت می‌گیرد:

قدرت پویا، در این اندازه گیری عضله با جابه‌جا نمودن اشیا، قدرت خود را به نمایش می‌گذارد و در این انقباض، طول عضله کوتاه شده و در مفصل حرکت دیده می‌شود.

قدرت ایستا، در این اندازه گیری عضله در مقابل یک مقاومت، در زمانی بسیار کوتاه (حدود 6 الی 10 ثانیه)، قدرت خود را به نمایش می‌گذارد. در این انقباض تغییری در طول عضله دیده نمی‌شود و مفصل حرکتی نخواهد داشت. معمولا قدرت ایستا را با دستگاه‌های مختلف نظیر دینامومتر پا و دست یا کابل تنسیومتر اندازه گیری می‌کنند.

سه روش مختلف برای اندازه‌گیری برخی از گروه عضلات بدن را در زیر می‌بینیم:

آزمون قدرت عضلات شکم (Abdominal Strength Tes)

هدف از این تست، تعیین میزان قدرت عضلات شکم است و مناسب برای همه سنین می‌باشد.

آزمون کشش بارفیکس با وزنه (Pull - up with weights Test)

هدف اندازه گیری قدرت بازوها و شانه‌ها در حرکت کشش است. آزمون شونده با دست‌های آویزان، در حالی که وزنه‌ای با طناب به کمر وی آویخته شده و وی قادر نیست بیش از یک بار همراه با آن بدن را بالا بکشد، روی بارفیکس قرار می‌گیرد.

آزمون پرس بازو به حالت ایستاده (Standing Vertical Arm Press Test)

هدف اندازه گیری قدرت باز کردن عضلات بازو در حرکت پرس عمودی (پرس بالای سر) است. پس از قرار دادن وزنه‌های کافی بر روی هالتر آزمون کننده آن را در جلوی سینه آزمون شونده قرار می‌دهد. با کشیدن کامل دست‌ها، فرد هالتر را بالای سر، پرس می‌کند، به طوری که آرنج‌ها تقریبا قفل شود و حدود 3 ثانیه آن را بالای سر نگه داشته، سپس پایین می‌آورد.

خبرنگار: پرفام ذاکرانی

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: