به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا و به نقل از کمیته بین المللی المپیک، حضور بانوان در کمیسیون های کمیته بین المللی المپیک در سال 2019 از 45 درصد به 47/7 درصد افزایش یافته است که بالغ بر 11 کمیسیون تحت ریاست بانوان یا 36/7 درصد از 30 کمیسیون با حضور بانوان در IOC اداره می شود.

کمیته بین المللی المپیک اخیرا ژانگ هونگ از چین را به عضویت IOC و حضور در کمیسیون هماهنگی بازی های زمستانی جوانان 2024 در گانگوونگ پذیرفته است. هدف IOC از انتخاب بانوان در بخش های مختلف این نهاد، شنیدن صدای بانوان و افزایش سطح برابری جنسیتی عنوان شده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: