به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، در خصوص توسعه فعالیت ورزش در طبیعت جلسه‌ای مورخ یکم تیر ماه با حضور حمید نعمتیان سرپرست انجمن ورزش در طبیعت، اژدری مدیر کل دفتر همکاری و توافق‌های ملی گردشگری، آذرباش رییس گروه تدوین روش‌ها و فرایندهای عملیاتی گردشگری نوین، فاضلی مسئول حوزه طبیعت گردی و حسن بیگی مسئول گردشگری ورزشی سازمان گردشگری برگزار گردید که در این جلسه مقرر شد از ظرفیت موجود در انجمن ورزش در طبیعت و سازمان گردشگری در راستای توسعه فعالیت ورزشی در طبیعت استفاده حداکثری گردد. از اینرو به پیشنهاد حمید نعمتیان کارگروهی با حضور خبرگان و مسئولین ورزش در طبیعت، محیط زیست و گردشگری در راستای هم افزایی و هماهنگی هر چه بیشتر تشکیل می‌گردد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: