به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا و به نقل از نیکای اسپرتس، اقتصاددانان ژاپنی بر این باورند که برگزاری بازی های المپیک توکیو 2020 بر طبق برنامه ریزی و بدون تولید واکسن پیشرفتی نخواهد داشت و از سوی دیگر اقتصاد افول کرده ژاپن بدون حضور خارجیان را متضرر و غیرقابل تحرک عنوان کرده اند.

کارشناسان بر این باورند که برگزاری بازی های المپیک در ژاپن خسارات اقتصادی زیادی را بهمراه خواهد داشت و تولید واکسن با پیش بینی زمان حداقل 3 سال؛ زمان بازیابی و بهبود اقتصادی را مشخص می نماید.

جان کوتس، رئیس کمیسیون هماهنگی توکیو 2020 در کمیته بین المللی المپیک نیز از تاثیر شرایط کووید19 بر برگزاری بازی های المپیک در سال 2021 گفته بود.
 
این در حالیست که به زعم برخی از کارشناسان اقتصادی ژاپن، تعویق المپیک برای سال 2022 می توانست شرایط بهتری را برای تولید واکسن و برگزاری بازی ها فراهم نماید.
 
۳ تیر ۱۳۹۹ ۰۸:۴۹
 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: