به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، در راستای اخذ گواهی دانش‌بنیان برای محصول "دستگاه شبیه‌ساز تمرین در ارتفاع" که از استارت آپ‌های مستقر در مرکز نوآوری و شتابدهی فناوری‌های ورزشی پژوهشگاه می‌باشد، فرایندهای ارزیابی تخصصی آن آغاز شد.

بر اساس این گزارش، در این جلسه که با حضور امین هوش‌افزا مدیر فناوری پژوهشگاه، نمایندگان شرکت نوین فن سنجش آویسا به‌عنوان کارگزار رسمی ارزیابی شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری و نمایندگان واحد فناور سینرمی "دستگاه شبیه‌ساز تمرین در ارتفاع" برگزار شد، کلیه مراحل طراحی و تولید تا تجاری‌سازی محصول توسط نمایندگان کارگزار مورد ارزیابی دقیق کارشناسی قرار گرفت.

در ادامه این جلسه علی پور خلیل مجری طرح به‌اتفاق همکاران فنی و اجرایی خود به پاسخگویی به‌تمامی سؤالات نمایندگان شرکت کارگزار ارزیاب پرداخت. بررسی کلیه نقشه‌های فنی طرح، تحلیل نمودارهای مربوط، نحوه محاسبات طرح، ارزیابی تکنیک‌های ساخت قطعات، تحلیل صحت و روایایی و پایایی طرح، تکنولوژی‌های به‌کاررفته در طرح، سطح آمادگی فناوری و میزان فروش ازجمله مواردی بود که در این بازدید موردبررسی قرار گرفت.

در پایان این نشست فضای استقرار این واحد استارت آپی در مرکز نوآوری و بررسی قالب‌های تولیدی و نمونه قطعات مورد بازدید شرکت کارگزار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گرفت.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: