به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا و به نقل از  فرانس24، ژان لو شاپل، استاد دانشگاه مدیریت دولتی و متخصص جنبش المپیک بر این باورست که کمیته بین المللی المپیک با ذخیار مالی خود تا کنون توانسته است تا حدی مسائل و مشکلات ناشی از تعویق بازی های المپیک را برای کمیته های ملی المپیک و فدراسیونهای بین المللی حل نماید؛ هرچند هزینه های تحمیل شده در این حوزه همچنان ادامه دار خواهد بود.

تلاش کمیته بین المللی المپیک و میزبان توکیو2020 بر بستن تمامی راهها در مسیر عدم برگزاری بوده است چراکه به زعم IOC حتی برگزاری بازی ها بدون تماشاگر و پشت دربهای بسته هم یک گزینه و بهتر از لغو رویداد است.

دکتر ژان شاپل معقتد است بدلیل شرایط ناپایدار ایجادشده توسط ویروس کرونا، لغو رویداد المپیک بسیار جدی است اما کمیته بین المللی المپیک و کمیته برگزاری از هیچ تلاشی برای تحقق خلاف آن، حتی با آنچه "ساده سازی" المپیک نام گرفته است، فروگذار نخواهد کرد.

از سوی دیگر برخی از کارشناسان معتقدند که برگزاری بازی های المپیک و عواقب ناشی از آن برای فدراسیونهای بین المللی تاثیرات منفی تر و جدی تری تا IOC خواهد داشت.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: