به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، کیکاووس سعیدی، دبیرکل کمیته ملی المپیک در آستانه برگزاری انتخابات ریاست و نایب رئیسی کمیسیون ورزشکاران گفت: کمیته ملی المپیک با احترام به نظر و جایگاه اعضای کمیسیون در انتخابات پیش رو هیچ دخالتی نخواهد داشت و با تاکید بر اینکه نظری نسبت به هیچ یک از کاندیداهای کمیسیون ندارد؛ نتایج این انتخابات هر چه باشد برای ما قابل احترام است و افراد منتخب مورد حمایت حداکثری کمیته خواهند بود.

او یادآور شد: انتظار می رود اعضای محترم کمیسیون حضور حداکثری و با انگیزه ای در این انتخابات داشته باشند و در راستای برنامه ریزی و تدوین فعالیتهای خلاقانه و حمایتی برای ورزشکاران و المپین ها تلاش کنند.

سعید ادامه داد: کمیسیون ورزشکاران همچون دیگر کمیسیون های 18 گانه نقش مشورتی برای کمیته ملی المپیک داشته و نگاه ما نسبت به همه اعضای آن یکسان  می باشد و وجه تمایزی بین اعضا قائل نیستیم.

سخنگوی کمیته ملی المپیک اظهار داشت: رویکرد کمیته ملی المپیک بویژه جناب آقای دکتر صالحی امیری نسبت به قهرمانان ورزش کشور همواره حمایتی بوده و به دنبال رشد و ارتقاء آنها در حوزه  ورزش قهرمانی هستیم.

سعیدی در خاتمه ابراز داشت: انتخابات رئیس و نایب رئیس کمیسیون ورزشکاران روز سه شنبه مورخ هفتم مرداد ساعت 10 صبح در محل کمیته ملی المپیک برگزار می شود و دوره فعالیتی آن تاپایان دوره چهارساله کمیسیون یعنی آبان ماه 1400 می باشد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: