به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، دومین نشست مشترک دکتر افشین ملایی رئیس فدراسیون با حضور دکتر رضا شجیع سرپرست نائب رئیسی، دکتر محسن باقریان سرپرست دبیری، حضرت حجت الاسلام احسانی سرپرست کمیته فرهنگی فدراسیون، دکتر ناهیده جباری سرپرست آکادمی، دکتر فروحی سرپرست امور مجلس و استان های فدراسیون، لیلا جویباری مدیر اجرایی، دکتر مرادی سرپرست سازمان آمادگی جسمانی و روزش های تمرینی، نوید آرازشی سرپرست سازمان ورزش های تفریحی و رقابتی، دکتر مجتبی کرمی سرپرست سازمان توسعه فعالیت بدنی، سعید سرخه سرپرست نائب رئیسی سازمان آمادگی جسمانی و روش های تمرینی و عاطفه انسان سرپرست کمیته فنی فدراسیون برگزار شد.
دکتر ملایی رئیس فدراسیون ورزش های همگانی ضمن اشاره به تغییر رویکرد فدراسیون به ورزش های همگانی از رویداد محوری به مسئله محوری یادآوری شد:‌ تا کنون تمامی ظرفیت های فدراسیون در خدمت رویدادهای ورزشی بوده است، رویداد های به تنهایی قادر به پاسخگویی نیازهای حرکتی و رفع آسیب های ناشی از کم تحرکی نمی باشند.
ملایی خاطر نشان کرد:‌ رویکرد مسئله محور به ورزش های همگانی بر اساس بازاریابی اجتماعی ورزش های همگانی استوار است و بازاریابی اجتماعی ورزش همگانی در پی تغییر رفتار مخاطبان جامعه ورزش های همگانی است.
وی افزود:‌ چهار سیستم در این نگرش مبنای عملکرد سازمان های فدراسیون خواهند بود که به ترتیب عبارتند از:‌ جامعه فعال که مبتنی بر اصلاح نگرش و باور اجتماعی نسبت به ورزش است،‌ محیط فعال توسعه فضاها، مکانها و تسهیل دسترسی عادلانه با تمرکز بر افزایش بهره وری، ایجاد مردم فعال توسعه برنامه های کاربردی، نوآورانه و جذاب ورزشی با تمرکز بر مشتری مداری، سیستم فعال مبتنی بر توسعه همکاری های بین بخشی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، اجرای اقدامات هماهنگ و موثر و توانمندسازی منابع انسانی و نیروی کار استوار هست.
وی گفت:‌ پس از مطالعات میدانی و آماری 13 پروژه در اولویت اجرا قرار دارند و که مسئولین سازمان های فدراسیون، متناظر با این 13 محور برنامه های پیشنهادی خود را ارائه خواهند کرد.
دکتر رضا شجیع سرپرست نائب رئیسی فدراسیون با تاکید بر ظرفیت های داخلی فدراسیون در راهبری 13 پروژه ملی ورزش های همگانی، یادآور شد: اولویت فدراسیون ورزش های همگانی استفاده از نیروهای داخل فدراسیون در راهبری پروژه های ملی است و برون سپاری آخرین گزینه ماست.
رضا شجیع با اشاره به ضرورت گفتمان سازی ادبیات نوین ورزش های همگانی در سراسر کشور خاطر نشان کرد: روسای هیئت های ورزش همگانی استان ها و روسای انجمن ها و کمیته ها باید با کلیدواژه های رویکرد بازاریابی اجتماعی ورزش همگانی به خوبی آشنا شوند و آنرا در عمل به کار ببندند.
دکتر محسن باقریان سرپرست دبیری فدراسیون ‌با توجه ضرورت تدوین پیوست اقتصادی برای تمامی 13 پروژه ملی یادآور شد:‌ احتمال موفقیت پروژه های فرهنگی با پشتوانه پیوست اقتصادی به مراتب بیشتر است.
باقریان در پایان گفت:‌ فدراسیون ورزش های همگانی از پروژه هایی که توسط نیروهای داخل فدراسیون راهبری می شوند حمایت به طرز ویژه ای حمایت خواهد کرد.
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: