به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دوره جامع مجازی چهارروزه روش تحقیق و آمار کاربردی دارای امتیاز دانش‌افزایی مطابق ماده یک آیین‌نامه ارتقاء، ویژه استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی 20 لغایت 21 مرداد و 3 لغایت 4 شهریورماه سال جاری توسط پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی برگزار می‌شود.

انوشیروان کاظم نژاد، استاد برجسته روش تحقیق و آمار علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس آموزش این دوره چهارروزه را بر عهد خواهد داشت و مطالبی همچون: مراحل و اجرای طرح تحقیق، آزمون‌های static و مفهوم p-value، آزمون تی و من ویتنی، آزمون کای – دو و آزمون دقیق فیشر، روش‌های جمع‌آوری داده و تعیین روایی و پایایی، تحلیل واریانس و آزمون‌های تعقیبی، روش‌های نمونه‌گیری، همبستگی و رگرسیون، تحلیل واریانس دوطرفه و اثر تعاملی، رگرسیون چندگانه، مطالعات متقاطع، روش‌های تعیین تعداد نمونه، رگرسیون لجستیک، تحلیل واریانس مکرر و آزمون فریدمن، تحلیل عاملی اکتشافی با spss، آزمون گاپا برای تعیین توافق دو روش توسط او ارائه خواهد شد.

شایان‌ذکر است به شرکت‌کنندگان در این دوره گواهی معتبر اعطا و دو کارگاه آموزشی تکمیلی رایگان تحت عناوین: کارگاه آموزشی مقاله‌نویسی و کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی برگزار خواهد شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: