به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک (IOC) با یاماشیتا یاسوهیرو رئیس کمیته المپیک ژاپن (JOC) درباره اقدامات انجام شده برای جلوگیری از سوءاستفاده و آزار و اذیت در ورزش ژاپن گفت وگویی را انجام داده اند.

یاسوهیرو که عضو IOC است اعلام کرد ژاپن برای رفع مشکل همچنان اقدامات خود را ادامه خواهد داد.

گزارشی با عنوان "من بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفتم: سوءاستفاده از ورزشکاران کودک در ژاپن" در هفته ای که قرار بود بازی های المپیک توکیو آغاز شود منتشر شد و این گزارش اشاره داشت که چگونه ورزشکاران کودک ژاپنی به طور معمول در معرض سوء استفاده جسمی، جنسی و کلامی مربیان خود قرار می گیرند.

این گزارش نشان می دهد برخی از ورزشکاران به دنبال این مشکل به زندگی خود پایان داده اند. از جمله اقدامات متقابل موجود برای مقابله با این مسئله قانون حاکمیت سازمانهای ورزشی است که در سال 2019 تأسیس شد و اواخر امسال به اجرا در می آید.

این قانون تصریح می کند که ورزشکاران و مربیان باید با قوانین از جمله در مورد آزار و اذیت و سوء استفاده منطبق باشند.

کمیته المپیک، انجمن ورزش و انجمن پارا ورزش ژاپن باید نظارت کنند که آیا دستگاههای حاکمیت ملی مطابق با قوانین هستند یا خیر.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: