به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، کنفدراسیون آسیا از عضویت دائم ایران در فدراسیون جهانی حمایت قاطع نموده که بر همین اساس در نامه رئیس فدراسیون آسیا به سر بیلموس رئیس فدراسیون جهانی آمده است:

من در حمایت راگبی آسیا را از درخواست انجمن راگبی ایران اعلام نموده که می بایست عضویت کامل راگبی ایران درفدراسیون جهانی در نوامبر2020 انجام گردد.  انجمن راگبی ایران از سال 2013 به عنوان یک عضو همکار جهانی راگبی شناخته شده است رشد مداوم و همچنین به خوبی مدیریت شده و ساختار و قالب مسابقات و برنامه های خوبی اجرا نموده راگبی آسیا توصیه می کند که آنها را به عنوان یک عضو کامل راگبی جهانی قبول کنید که به نفع راگبی ایران و همچنین تأثیر مثبت بر روی راگبی آسیا دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: