به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، آئین رونمایی از «پروژه ملی شهر فعال» (شفا) صبح روز یکشنبه ۱۶ شهریورماه در محل وزارت ورزش و جوانان برگزار می شود.

گفتنی است، شهرهای فعال، یک منبع سرمایه گذاری در توسعه هرچه بیشتر سرمایه های زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و انسانی هستند. مسئله مهمی که در شهر فعال مشاهده می شود، توجه به همه گروه های سنی مختلف و نیاز به بررسی همه جانبه عواملی است که چه مستقیم و چه غیر مستقیم نقش ایفا می کنند. هدف این پروژه ترویج گفتمان شهر دوستدار فعالیت بدنی و ورزش است و قرار است این هدف را با مشارکت شهرداری های سراسر کشور راهبری شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: