به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، طبق اعلام سازمان لیگ با پایان زمان ثبت نام مرحله دوم مسابقات مجازی کاتا،‌ در بخش مردان 140 ورزشکار و در بخش بانوان 345 ورزشکار ثبت نام کردند.

زمانبندی اجرای دومین دوره مسابقات مجازی قهرمانی کاتا سبک های ازاد کاراته کشور در بخش آقایان به این شرح است:

1- نمایش گروه بندی ها و جداول رده های سنی و کمربندی: 18شهریورماه99 در سایت فدراسیون و سامانه

2- زمان بارگزاری مرحله اول فیلم اجرای کاتا ورزشکاران تمام رده های سنی و کمربندی بخش آقایان: 19و 20 شهریورماه 99 از ساعت 8 صبح تا 22 روزهای اعلامی در آدرس سامانه اعلامی

3- قضاوت فیلم های ارسالی مسابقات مرحله اول: 21و22 شهریورماه 99 از ساعت15 الی21 روزهای اعلامی

4- نمایش امتیازات اجرای کاتا و جدول نفرات راه یافته به مرحله دوم بخش اقایان: 23 شهریورماه 99 در سامانه مسابقات

5- زمان بارگزاری فیلم اجرای کاتا بخش اقایان ویژه نفرات راه یافته به مرحله دوم مسابقات: 24 و25 شهریورماه99 از ساعت 8صبح تا 22 روزهای اعلامی

6- قضاوت فیلم های ارسالی اجرای کاتا بخش آقایان مرحله دوم مسابقات: 26و27 شهریورماه 98 از ساعت 15 تا 21 روزهای اعلامی

7- نمایش امتیازات مرحله دوم بخش اقایان کاراته آزاد و جدول نفرات راه یافته به مرحله سوم مسابقات و بارگزاری فیلم مسابقات مرحله سوم: 28 شهریورماه

8- قضاوت فیلم اجرای کاتای مرحله سوم اقایان: 29 شهریورماه از ساعت 15 تا 21 عصر

9- نمایش امتیازات و جدول نفرات راه یافته به مرحله چهارم و بارگزاری فیلم اجرای کاتای مرحله چهارم مسابقات: 30 شهریور

10- قضاوت فیلم اجرای کاتا مرحله چهارم مسابقات اقایان: 31 شهریورماه در سامانه مسابقات و سایت فدراسیون

11- اعلام نتایج مسابقات اقایان : یک مهرماه

زمانبندی اجرای دومین دوره مسابقات مجازی قهرمانی کاتا سبک های ازاد کاراته کشور در بخش بانوان به این شرح است:

1- نمایش گروه بندی ها و جداول رده های سنی و کمربندی: 2 مهرماه99در سایت فدراسیون و سامانه

2- زمان بارگزاری مرحله اول فیلم اجرای کاتا ورزشکاران تمام رده های سنی و کمربندی: 3و4و5 مهرماه99 از ساعت 8صبح تا 22

3- قضاوت فیلم های ارسالی مسابقات مرحله اول: 6و7و8 مهر 99 از ساعت15 الی21روزهای اعلامی

4- نمایش امتیازات اجرای کاتا و جدول نفرات راه یافته به مرحله دوم مسابقات : 9 مهرماه 99 در سامانه مسابقات

5- زمان بارگزاری فیلم اجرای کاتا بخش بانوان ویژه نفرات راه یافته به مرحله دوم مسابقات: 10و11 مهرماه99 از ساعت 8 صبح تا 22 روزهای اعلامی

6- قضاوت فیلم های ارسالی اجرای کاتا بخش بانوان مرحله دوم مسابقات: 12و13 مهرماه 98 از ساعت 15 تا 21 روزهای اعلامی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: