به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا و به نقل از سایت کمیته ملی المپیک، با توجه به پایان دوره ریاست عبدی افتخاری در فدراسیون اسکی و عضویت او در هیات اجرایی کمیته ملی المپیک، صالحی امیری در حکمی افتخاری را به سمت مشاور در امور برنامه ریزی منصوب کرد.

سید عبدی افتخاری به دلیل بازنشسته بودن از حضور در انتخابات فدراسیون اسکی انصراف داد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: