به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا و به نقل از فیبا، به منظور انجام اقدامات مقابله ای با شیوع گسترده کرونا و کنترل هرچه بیشتر تیم های شرکت کننده؛ مسابقات انتخابی فیبا در قاره ها به جای سیستم رفت و برگشت به صورت منطقه ای و متمرکز در یک کشور تحت عنوان حباب برگزار خواهد شد.

این تصمیم بر اساس پیشنهاد کمیسیون پزشکی فدراسیون بین المللی فیبا اتخاذ گردیده است و بر این اساس پنجره بعدی رقابتهای بسکتبال در قاره ها به صورت متمرکز برگزار خواهد شد.

تعیین کشورهای میزبان این مناطق توسط فیبا بر اساس اولویت بندی پروتکل های بهداشتی و با رعایت ایمنی حداکثر صورت خواهد پذیرفت.

هر حباب بازی شامل 4 تا 8 تیم به صورت متمرکز در یک کشور خواهد شد.

گفتنی است، مسابقات انتخابی بسکتبال در قاره های مختلف منجمله آسیا تحت عنوان "کاپ آسیایی فیبا" برگزار می شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: