به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا،  در این نشست افشین ملایی ضمن قدردانی از نگاه و رویکرد مثبت تفیسا افزود: موضوع کم تحرکی یک مسأله و چالش جهانی است و از این رو به اشتراک گذاری تجارب جهانی در این راستا بسیار حائز اهمیت است و به همین دلیل ما بیش از هر زمان دیگر به تجارب موفق بین المللی در این راستا نیازمندیم.

ملایی افزود: خوشبختانه رویکردها و برنامه های فدراسیون کاملا با ادبیات روز ورزش همگانی منطبق است و امیدوارم بتوانیم با تکیه بر رویکرد بازاریابی اجتماعی زمینه کاهش کم تحرکی ملی فراهم کنیم.

رییس فدراسیون ورزش های همگانی همکاری و تعامل یا تفیسا را مثبت و سازنده ارزیابی کرد و ابراز امیدواری کرد نقش فدراسیون همگانی به عنوان تنها مرجع ملی توسعه ورزش همگانی در اجرای پروژه های جاری فدراسیون بویژه طرح ملی شهر فعال مورد توجه قرار گیرد.

بومن دبیرکل تفیسا نیز با اشاره به محتوای دقیق و حرفه ای برنامه راهبردی فدراسیون ورزش های همگانی افزود: تفیسا آماده حمایت کامل از برنامه ها و پروژه های فدراسیون ورزش های همگانی ایران است و امیدوار است تعامل و همکاری دو سازمان در بالاترین سطح ممکن تداوم یابد.

بومن از برگزاری کارگاه های بین المللی و همچنین برگزاری دوره های تخصصی برای پروژه های ویژه فدراسیون بویژه شهر فعال خبر داد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: