به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، فیفا مجموعه ای از قوانین و مقررات خود را که در بردارنده مهمترین مقررات و بخشنامه های آن است به صورت یکجا و تجمیعی منتشر کرد.

سرفصل هایی نظیر: مقررات انضباطی، اخلاقی، همکاری با واسطه ها، مبارزه با دوپینگ، صدور مجوز حرفه ای، ایمنی و امنیت استادیوم ها و اساسنامه نمونه مصوب سال 2005 از جمله مقررات گردآوری شده در این مجموعه است.
 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: