به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، وادا پس از بازبینی مجدد؛جزئیات وتوضیحات مرتبط با لیست مواد وروشهای ممنوعه دوپینگی که توسط هیات اجرایی طی ماه گذشته به تصویب رسیده بود را منتشر کرد.

این لیست حاوی فهرستی از نمونه های شرایط پزشکی برای تجویز کلاسبندی های مواد مختلف است که مقدمه با توضیح اصطلاحات لازم را برای مخاطبین بهمراه دارد. عناوین ذکر شده در این لیست شامل طبقه بندی هایی است که مواد مختلف را در داخل و یا خارج میادین مسابقات تعریف می نماید.

بازبینی مجدد لیست مواد و روشهای دوپینگ منتهی به ذکر موارد استثناء، توضیحات لازم و شاخص های جدید در لیست شده است. بنا بر اعلام وادا؛ طی 2 سال روند بررسی و اصلاح قوانین و مقررات فیدبک های کلیدی و تخصصی از سوی اعضاء در موارد منجر به سوء استفاده از قوانین دریافت کرده و اعمال کرده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: