به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، رضا شجیع با ارایه گزارش فنی اجرای پویش افزود: به واسطه پویش #آماده_باش، مخاطبان صفحات مجازی فدراسیون طی پنجاه روز اجرای پویش، در مجموع ۲۲ درصد رشد داشتند که با توجه به اولین بودن تجربه آن؛ قابل قبول محسوب می شود. 

شجیع به ترند ۳۰۰۰۰ تایی هشتک آماده باش‌ در فضای مجازی اشاره کرد و اظهار کرد: وضعیت کمی تعداد برنامه تولیدشده در پویش ۱۸۰۰۰ برنامه بود که سهم هیأت های استانی ۱۳۲۹۵ برنامه و سهم انجمن ها و کمیته های کشوری ۴۷۰۵ برنامه بود که به طور میانگین انجمن ها و کمیته ۱۰۵ برنامه و استان ها هم ۵۳۲ برنامه در روز اجرا کردند و در مجموع هم ۲۲ وبینار آموزشی هم برگزار شد.

این استاد دانشگاه با اشاره به فرمول ارزیابی پویش تاکید کرد: بر اساس فرمول ارزیابی تعیین شده تعداد کمی محتواها در نمره کیفی (۱ تا ۵) حاصل از ارزیابی ۳ داور تخصصی ضرب می شد که از این طریق شرایط برای رقابت جدی بین استان ها و همچنین انجمن ها و کمیته ها فراهم شد. خوشبختانه ارزیابی انجام شده به نحوی بود که شرایط برای تجلی ظرفیت های ورزش همگانی دست اندرکاران ورزش همگانی فراهم شد و این امر را می‌توان از جمله مهمترین دستاوردهای پویش آماده باش در نظر گرفت.

شجیع در مورد دستاوردهای پویش آماده باش گفت: آماده باش یک تمرین ملی برای اجرای یک اقدام هماهنگ ملی بود و باعث شد ظرفیت صفحات مجازی انجمن های کشوری و هیات های استانی فعال شود. ضمن اینکه دست اندرکاران ورزش همگانی کشور‌ را به ضرورت تولید محتوای کیفی حساس کرد. 

سرپرست نایب رییسی فدراسیون در پایان به ضرورت آموزش سواد رسانه ای دست اندرکاران اطلاع رسانی هیات ها و مجموعه ورزش همگانی کشور‌ اشاره کرد و افزود: هنوز در زمینه مدیریت فضای مجازی و استفاده از ظرفیت آن در خدمت ورزش همگانی دچار چالش ها و کمبودهایی هستیم و باید در کوتاه ترین زمان ممکن، این کمبودها را مرتفع کنیم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: