به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا و به نقل از سایت کیودونیوز، نوبوهیکو اوکابه، رئیس مرکز سلامت عمومی کاواسکی در ژاپن و از مشاورین ارشد کابینه دولت اظهار داشت که برگزاری بازی های المپیک می تواند زمینه افزایش و تشدید پاندمی کرونا را تقویت نماید.

وی با ابراز نگرانی در خصوص شرایط موجود، برگزاری رویدادهایی نظیر المپیک را مقدمه ای سخت برای جلوگیری از بیماری های عفونی عنوان کرد که زنجیره ای از مخاطرات را با تجمیع بسیاری از مردم از اقصی نقاط جهان بوجود خواهد آورد.

نوبوهیکواوکابه لغو برگزاری بازی ها را با روند فعلی تصمیمات غیرممکن اما اتخاذ تصمیمات صحیح، افزایش آگاهی و انجام اقدامات پیشگرانه بدلیل ازدیاد فشار بر کادر درمانی را نیز بسیار ضروری توصیف کرد. وی آکاه سازی عموم مردم در افزایش شمار مبتلایان و روند شیوع عفونت را بسیار مهم دانست.

این در حالی است که نشست های اخیر کمیته برگزاری توکیو2020 و IOC موضوع برگزاری بازی های المپیک را با انجام اقداماتی در راستای کاهش هزینه ها و ساده سازی المپیک با تدوین آئین نامه ها و بخشنامه های مقابله ای با کرونا پیش برده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: