به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، در این نشست که مجید شایسته، مرتضی دهقان، حمیدرضا سلامی، کاوه صدقی و طاهر حسن بیگی به همراه بتول مشرف جوادی و صدیقه اسلامی به عنوان اعضای کمیسیون حضور داشتند، گزارش فعالیتهای اعضای کمیسیون، تعیین چهار فصل مهم در حوزه توریسم ورزشی و سیاست گذاری برای اجرای آنها، تهیه اطلس توریسم ورزشی،  تهیه بروشور برای دعوت فعالان حوزه گردشگری، همکاری با سازمانهای بین المللی برای فراخوان و دعوت از فعالان حوزه گردشگری و استفاده از تجربه آقای محمود عبداللهی مدیر کمیته ملی المپیک برای توسعه کمیسیون توریسم ورزشی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

در این نشست، چهار سرفصل مهم در حوزه توریسم ورزشی شامل توسعه بوم گردی، شناسایی رویدادهای حوزه توریسم ورزشی، طرح و دریافت منابع از سازمانهای بین المللی و تهیه دستورالعملهای مناسب برای ارائه الگو به سازمانها و افراد فعال در حوزه ورزش کشور تبین و مقرر شد کاوه صدقی با همکاری آقایان رفیعی، دهقان و حسن بیگی نسبت به شناسایی و جمع آوری اطلاعات فعالان در حوزه توریسم ورزشی و رویدادهای آن اقدام کنند.

همچنین تهیه پوستر فراخوان برای  شناسایی فعالان در حوزه توریسم ورزشی توسط کاوه صدیقی و با همکاری حسن بیگی و اشتراک آن در فضای مجازی برای شناسایی و انتخاب فعالان حوزه توریسم ورزشی،  تهیه اطلس گردشگری با تهیه پروپوزال اولیه آن توسط خانم اسلامی، تهیه دو مقاله تخصصی توریسم ورزشی توسط  خانم دکتر مشرف جوادی و دکتر اسلامی و نهایی کردن  آن برای ارائه به کمیته بین المللی المپیک و شورای المپیک آسیا،  تهیه و چاپ بروشور کمیسیون توریسم ورزشی در هفته آینده  با جمع آوری نظرت اعضای کمیسیون و درج نام اعضای جدید به  دو زبان فارسی و انگلیسی و ارسال آن به فدراسیونهای ورزشی، اطلاع رسانی به کمیسیون رسانه کمیته ملی المپیک درباره فعالیتهای کمیسیون توریسم ورزشی و ارائه گزارش هفتگی توسط مهندس شایسته بعنوان رئیس کمیسیون به مخاطبین بر اساس سر فصلهای تهیه شده از دیگر مصوبات این  نشست بود.  

در ادامه نشست کمیسیون توریسم ورزشی کمیته ملی المپیک نیز  برگزاری وبینار در حوزه توریسم  با همکاری آقای صدقی و خانمها دکتر مشرف جوادی و اسلامی و با حضور اساتید و صاحب نظران در این حوزه مصوب و مقرر شد در خصوص عضویت آقای حسین آقا زمانی در کمیسیون بعنوان عضو، اقدام شود.

همچنین تهیه طرح گردشگری ورزشی روستایی با همکاری سرکار خانم مشرف جوادی و آقای حسن بیگی، تلاش برای ثبت روز توریسم ورزشی، ارائه فعالیتهای کمیسیون با هدف ثبت کمیسیون توریسم ورزشی در شورای المپیک آسیا و کمیته بین المللی المپیک نیز از جمله مصوبات جلسه دیروز بود. 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: