به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، با استقرار تیم ارزیابی فدراسیون ورزش های همگانی، فر‌دا آیین آغاز رسمی فرایند ارزیابی همدان به عنوان شهر فعال با حضور رضا شجیع سرپرست نایب رییسی فدراسیون ورزش های همگانی، محمد رضا فروحی؛ دبیرکل شورای سیاست گذاری شهرهای فعال، عباس صوفی؛ شهردار همدان، و هادی سبزواری؛ رییس هیات ورزش همگانی استان سبزوار برگزار می شود.

شایان ذکر است شهرهای ایران در قالب طرح ملی شفا (شهرهای فعال ایران) در پنج بخش شهر دوستدار ورزش، شهر دوستدار تناسب، شهر دوستدار بازی، شهر دوستدار پیاده روی و در نهایت شهر دوستدار دوچرخه ارزیابی خواهند شد.

ضمن اینکه مقرر‌ است نتایج اولیه این ارزیابی در دومین جلسه شورای سیاستگذاری شهرهای فعال که روز اول آبان ماه در تهران برگزار می شود ارایه گردد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: