به گزارش گرو هورزشی خبرگزاری برنا، سیدمهدی رحمتی در حاشیه تمرین تیم رسانه ورزش طی گفتگویی با عادل فردوسی‌پور اظهار داشت: «من خداحافظی نکردم و فقط گفتم وارد مربیگری شدم! بحث این که گلری نکنم را هنوز تصمیم نگرفته‌ام، فقط گفتم که وارد مربیگری شده‌ام و می‌خواهم تمرکزم را اینجا بگذارم.»

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: