به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، در ابتدای این نشست پس از بررسی و تبادل نظر در خصوص مسائل مربوط به بازیهای المپیک 2020 توکیو، عملکرد و برنامه های کمیسیون ورزش و محیط زیست در سال 99 که از سوی خانم دکتر مهرافزا منوچهری رییس کمیسیون ارائه گردیده بود مورد بررسی و تایید قرار گرفته و مقرر شد تا از تلاشهای وی تقدیر و تشکر گردد همچنین برابر دستور جلسه عملکرد مدیریت و پشتیبانی کمیته ملی المپیک توسط دکتر ضمیری ارائه و  با توجه به تلاش های مثمر ثمر و اثر بخش آن در امر توسعه زیر ساخت ها،نوسازی، تجهیز و پشتیبانی کمیته و کمیسیونها که مورد تایید و تشکر اعضای هیات اجرایی قرار گرفت،تصمیم بر آن شد تا از تلاشها وزحمات وی تقدیر به عمل آید.

همچنین بررسی گزارش عملکرد، برنامه ها و پیشنهادات فدراسیون ناشنوایان هم با توجه به بازدید رئیس، دبیر کل و اعضای هیات اجرایی از این فدراسیون و جلسه دکتر صالحی امیری با هیات رئیسه آن، از دیگر موارد بود که به نشست بعدی هیات اجرایی موکول گردید و درخواست های برخی  فدراسیونهای ورزشی  هم مورد بررسی قرار گرفته تا تصمیمات مقتضی در خصوص درخواستشان اتخاذ گردد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: