به گزارش برنا؛ پرسپولیسی‌ ها پس از ریکاوری امروز، استراحت می کنند.

پیش از این قرار بود تمرین امروز سرخ ها که جلسه بعد از بازی دوستانه برابر بادران بود، تعطیل باشد اما در نهایت مقرر شد پس از ریکاوری امروز سرخ پوشان فردا را به استراحت بپردازند تا دور جدید تمرینات خود را از سه شنبه استارت بزنند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: