به گزارش برنا؛ معاونت های فرهنگی و ارتباطات و حقوقی در حال بررسی و جمع آوری مطالب وهن آور، کذب و توهین های انتسابی به ارکان باشگاه در کانال های بی هویت تلگرامی و فضای مجازی با سواستفاده از نام استقلال و هواداران استقلال است. 

بدیهی است پس از جمع آوری و مستندسازی مطالب توهین آمیز علیه ارکان باشگاه، اقدام سریع قانونی و قضایی علیه مرتکبین آغاز و تا حصول نتیجه اقدام خواهد شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: