به گزارش برنا و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، در این جلسه که در محل سالن کنفرانس خانه کشتی شهید ابراهیم هادی برگزار شد، نمایندگان جامعه داوری کشور، موضوعات و موارد مربوط به داوری را بررسی کردند.

رئیس فدراسیون کشتی در مورد بحث انتخاب مدرسان داوری کشتی کشور عنوان کرد: همگام با اتحادیه جهانی پیش بروید، نه جلوتر و نه عقب تر و هر میزان که اتحادیه جهانی کشتی نیاز به مدرس دارد، داوری ما نیز به نسبت آن باید مدرس داشته باشد.

او در مورد درآمد داوران از طریق تبلیغات گفت: طبق قانون هردرآمدی در زیرمجموعه فدراسیون کشتی، متعلق به فدراسیون کشتی است اما در این مورد، کار را به کمیسیون داوران و سرپرست آن آقای مصلایی پور سپردم تا مبالغ بدست آمده از این راه را برای کمیسیون و همچنین داوری کشور هزینه کند.

دبیر با بیان اینکه به داوری کشور اعتقاد راسخ دارم اظهار داشت: برای اینکه تیمی قدرتمند در رقابت های جهانی و المپیک داشته باشیم باید داورانی قوی و با نفوذ از کشورمان در اتحادیه جهانی حضور داشته باشند و من به عینه این موضوع را در مسابقات مختلف دیده ام که داوری چقدر تأثیرگذار بوده است و از شما می خواهم که روز به روز در جهت رشد و ارتقاء داوری کشور در جهان گام بردارید.

در این جلسه نفرات حاضر از جایگاه داوری کشور دفاع کردند و گفتند که جامعه داوری یک قشر زحمتکش و بی ادعا در کشتی است.

اعضاء همچنین بر افزایش کیفیت شاخص های ارزیابی برای تعیین مدرسان داوری و همچنین درجه های مختلف کشتی تأکید کردند.  این جلسه بعداز ظهر امروز نیز ادامه خواهد یافت.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: