به گزارش برنا؛ علی خسروی نظرش را درخصوص صحنه‌ای که داور به نفع صنعت نفت آبادان مقابل ذوب آهن پنالتی گرفت اینگونه بیان کرد: در دقیقه 84 بازی صنعت نفت آبادان و ذوب آهن داخل محوطه جریمه ذوب‌آهن برخورد انجام می‌شود که آقای کاظمی داور بین المللی پنالتی می‌گیرد، این جزو صحنه‌های بحث برانگیز است که ممکن است بین کارشناسان داوری اختلاف نظر وجود داشته باشد. 

او افزود: در آنالیز این صحنه باید بگویم که بازیکن صنعت نفت می‌خواهد که از بازیکن ذوب آهن رد شود و بازیکن ذوب‌ آهن پای چپش را روی زمین می‌برد و بغل پای راست بازیکن صنعت نفت قرار می‌دهد اینکه ضربه می‌زند یا نمی‌زند خطا می‌کند یا نمی‌کند را کاری ندارم ولی نوع حرکت مهاجم صنعت نفت با آن حرکت اولیه بازیکن ذوب آهن هیچ سنخیتی ندارد. یعنی ضربه زدن اولیه یا خطای احتمالی چنان شدتی ندارد که مهاجم صنعت بخواهد اینگونه زمین بخورد، فیلم زمین خوردن مهاجم در محوطه جریمه تردید برای کارشناس داوری ایجاد می‌کند که ممکن است این بازیکن قصد شبیه‌سازی داشته باشد، بعضی از داوران ممکن است این صحنه را پنالتی بگیرند و بعضی‌ها ممکن است که نگیرند بعضی از کارشناسان داوری ممکن است این صحنه را پنالتی تشخیص بدهند و بعضی ممکن است این صحنه را پنالتی تشخیص ندهند.

خسروی گفت: برخی از ناظران یا ارزیابان داوری ممکن است تایید کنند یا نکنند من با توجه به اینکه خودم خیلی پنالتی می‌گرفتم همیشه سعی می‌کردم برای پنالتی گرفتن داخل محوطه جریمه باشم به نظر شخصی من آن صحنه را پنالتی نمی‌بینم و فکر می‌کنم یک برخورد ساده مدافع با پای راست مهاجم روی زمین است. مهاجم نفت در این صحنه زرنگی می‌کند که البته ممکن است به نظر من اشتباه باشد ولی نظر شخصی من این صحنه پنالتی نبود، البته نظر شخصی مهم نیست و باید ببینیم نظر قانون چیست؟ باید از چند کارشناس داوری که مثبت‌تر به قضاوت داور فکر می‌کنند پرسید نه خدایی نکرده آن هوایی که می‌خواهند مشکل ایجاد کنند. 2/5

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: