به گزارش برنا، محمد تقی امیری خراسانی با کسب ۲۹ رای از ۴۱ رای اعضای مجمع به مدت ۴ سال رئیس فدراسیون ورزش روستایی و بازیهای بومی و محلی شد.

مجمع انتخابات فدراسیون ورزش روستایی و بازیهای بومی و محلی برای تصدی احراز پست ریاست فدراسیون امروز ۱۰دی به ریاست عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان برگزار شد و محمدتقی امیری خراسانی با کسب ۲۹ رای از ۴۱ رای اعضای مجمع به مدت ۴ سال رییس فدراسیون ورزش روستایی و بازیهای بومی و محلی شد. افشین هادی چگینی نیز ۱۱ رای کسب کرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: