به گزارش برنا؛ در حالی که نام مهدی مهدوی‌کیا به عنوان یکی از کاندیداهای سرپرستی تیم ملی مطرح شده بود اما خود مهدی از این مسئله کاملا بی‌خبر است و اصلا بعید به نظر می‌رسید این پست را قبول کند.

مهدوی‌کیا که بیشتر در خارج از کشور به سر می برد علاوه بر فعالیت‌های شخصی خود، درگیر آکادمی کیا هم هست و تمایل چندانی نداشت نداشت و ندارد که به عنوان سرپرست روی نیمکت تیم ملی بنشیند.

با این حال نام او و حسین فرکی حداقل در رسانه‌ها برای سرپرستی تیم ملی مطرح شده بود که در نهایت مجتبی خورشیدی به عنوان سرپرست تیم ملی انتخاب شد، انتخابی که البته انتقادات بسیار زیادی را به همراه داشت.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: