به گزارش برنا، تارو کونو گفت: که این کشور برای آماده‌ سازی بازی‌ها از نزدیک با کمیته بین‌المللی المپیک همکاری می‌کند و علیرغم نگرانی در مورد شیوع ویروس کرونا، هیچ برنامه‌ای برای به تعویق انداختن وجود ندارد.

وزیر ژاپنی خاطرنشان کرد: وضعیت در اوزاکا نگران‌کننده است. یک نوع ویروس جدید وجود دارد که به سرعت در اوزاکا در حال گسترش است.

وی با اشاره به وضعیت توکیو، گفت: جهش مشابهی را در توکیو شناسایی کرده‌ایم، بنابراین نگران هستیم که توکیو ممکن است طی دو هفته وضعیت اوزاکا را دنبال کند. ما واقعاً باید به شرایط توجه کنیم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: