روز نخست مسابقات لیگ برتر دو و میدانی کشور در اراک دنبال شد و طی آن شرکت کنندگان در رشته های مختلف با یک دیگر به رقابت پرداختند.

لینک کوتاه خبر