به گزارش برنا، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان گفت: سوارکاری رشته ای است که در ابعاد دینی و سنتی مورد توجه بوده و حتی در دنیای مدرن امروزی نیز کماکان، اسب جایگاه ویژه ای در نزد بشر دارد.

مهدی علی نژاد ادامه داد: این رشته در ابعاد محیط زیستی و رابطه انسان با یک حیوان نجیب هم بسیار قابل توجه است و از این منظر ، افرادی که در رشته سوارکاری فعال هستند، در واقع به بشریت خدمت می کنند از طرفی توجه به جذابیت این رشته، همچنین بدلیل حضور اسب در زندگی آنها سوارکاران واقعا یک رشته لذتبخش را دنبال می کنند.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای گفت: سوارکاری در حوزه قهرمانی هم جایگاه بالایی در ورزش دنیا دارد بطوریکه این رشته در بازی های المپیک و بازی های آسیایی با تمام مواد مختلف حضور داردو مسابقات و رویدادهای مختلف و متعدد دیگر هم در طول سال برگزار می شود که از جذابیت های بی بدیل این رشته است و کمتر ورزشی است که تا این حد مردم به دیدن مسابقات آن راغب باشند.

علی نژاد، اقدامات و برنامه های توسعه ای فدراسیون تنیس را ستود و اظهار داشت: سوارکاری ایران با رشد خوبی همراه شده است و در بازی های آسیایی ٢٠١٨ هم نماینده داشتند هرچند که منجر به موفقیت نشد اما امیدوارم با برنامه هایی که فدراسیون در حال اجرا دارد، سوارکاری ایران شرایط بهتری را در بازی های آسیایی ٢٠٢٢ داشته باشد.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت وررش و جوانان گفت: وزارت ورزش و جوانان در ابعاد مختلف فدراسیون سوارکاری را بدلیل برخورداری از برنامه های توسعه ای حمایت و پشتیبانی کرده و این مهم برای پیشرفت سوارکاری ایران ادامه خواهد داشت.

علی نژاد از سوارکاری به عنوان یک صنعت ارز آور نام برد و تصریح کرد: جا دارد که به این رشته بیشتر توجه شود تا در عرصه اقتصادی هم موفق باشد از طرفی باید از عناصر علمی هم برای ارتقا نژاد اسب های ایرانی بهره ببریم تا بتوانیم حتی صادر کننده اسب در دنیا باشیم.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: