به گزارش سرویس ورزشی برنا، تیم ملی تکواندوی بانوان ایران که مهیای حضور در مسابقات قهرمانی جهان می شود، از صبح روز سه شنبه تمرینات خود را در خانه تکواندو آغاز کرد.

ریحانه محمدی، بهاره ندرخانلو، کیمیا علیزاده، شکرانه ایزدی، فاطمه روحانی، هانیه اخلاقی و اکرم خدابنده؛ تکوندوکارانی هستند که تمرینات خود را در دو نوبت صبح و عصر، زیر نظر مینو مداح (سرمربی) و آزاده یاسایی (مربی) پیگیری می کنند.

همچنین نگار شیری و فاطمه مداحی در سال جدید از جمع اردونشینان کنار رفتند.