به گزارش سرویس ورزشی برنا، به منظور حضوری موفق در دومین دوره بازیهای المپیک زمستانی جوانان در لیل هامر نروژ2016 ،اولین اردوی سال 94 با حضور اسکی بازان منتخب استانها و برترین های فصل در مسابقات قهرمانی کشور سال گذشته برگزار میگردد.

در این برنامه ،مسابقات انتخابی تیم نوجوانان و نوجوانان در دیزین 8 فروردین ماه برگزار خواهد و سایر اردوهای تیم های پایه در 3 پیست دیزین ، شمشک و دربندسر از 5 فروردین آغاز و تا 15 فروردین ادامه خواهد یافت.

فدراسیون اسکی در سال 94 توجه ویژه ای را به سنین پایه خواهد داشت و تلاش می کند تا برای حضور موفق در دومین دوره بازیهای المپیک زمستانی جوانان با استفاده از پتانسیل استانها رویکرد جدیدی داشته باشد.